Εγκαταστάσεις

Oι εγκαταστάσεις της Εταιρίας είναι ιδιόκτητες και περιλαμβάνουν γήπεδα συνολικής έκτασης 24 στρεμμάτων στη θέση Γκορυτσά Ασπροπύργου. Περιλαμβάνουν Βιομηχανοστάσιο και γραφεια επιφανείας 4.500 m², Αποθήκη Υλικών επιφανείας 1.500 m² και Αποθήκη Προϊόντων επιφανείας 6.500 m² .

Οι αποθήκες επικοινωνούν με το Βιομηχανοστάσιο μέσω υπόγειας σήραγγας για την ασφαλέστερη μεταφορά των προϊόντων και των υλικων . Η συνολική διακίνηση των εμπορευμάτων παρακολουθείται μέσω συστήματος BarCode με on line επικοινωνία με το core σύστημα της εταιρείας (SAP/R3).