Εξοπλισμός

Η Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ επενδύει συνεχώς σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Στόχος της Εταιρίας είναι να εισάγει τη νεότερη τεχνολογία στην παραγωγική της διαδικασία με σκοπό τη συνεχή μείωση του κόστους παραγωγής και την παραγωγή προϊόντων ολοένα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Η εταιρεία παράγει προϊόντα απο Πολυαιθυλένιο,Πολυπροπυλένιο και Τεραφθαλικό Πολυαιθυλένιο (PET). Οι τεχνολογίες παραγωγής που χρησιμοποιούνται είναι BLOW CO-EX, BLOW IML (In Mold Labeling), INJECTION, INJECTION STRETCH BLOW, STRETCH BLOW, EXTRUSION FILM.

Η πλειονότητα των μηχανών ελέγχεται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η παρακολούθηση της παραγωγής γίνεται με on line – real time συστήματα που ενημερώνουν το core σύστημα της εταιρείας (SAP/R3).