Επικοινωνία Μετόχων-Επενδυτών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΔΩΡΙΣ ΠΑΪΡΗ

210-5515500

doris.pairi@pairis.gr